Unloading platform

Při rostoucích nákladech práce a stále větších požadavcích kladených na bezpečnost práce na staveništích hledají všichni vhodná řešení s pozitivním dopadem na finanční výsledky. Z tohoto důvodu se společnost Strumin rozhodla zavést možnost dlouhodobého pronájmu speciálních vykládacích plošin.

Plošiny vyráběné společností STRUMIN splňují nejpřísnější bezpečnostní normy, snadno se přepravují a vyznačují se solidní konstrukcí. Inspirací pro navrženou konstrukci byly časté dotazy od vedoucích stavby, kteří hledali nejlepší a zároveň bezpečné řešení.

Výhody plošiny:


Podstatné snížení stavebních nákladů díky snadné a rychlé přepravě materiálu


Úroveň, na níž dochází k vykládce, je totožná s úrovní, na níž se nachází deska, což usnadňuje přepravu celých palet


Bezpečnost díky solidní a pevné konstrukci i splnění všech požadavků BOZP


Snadná a rychlá montáž, přemístění plošiny na jiné místo trvá 10 minut


Nápadná barva – dobrá viditelnost na staveništi


Možnost přepravy velmi dlouhých předmětů díky využití otevíratelné přední strany


Posílená konstrukce do 4000kgObchodní zástupce:
SYLWESTER KACPRZAK
sylwester.k@strumin.pl
tel. + 48 505 603 082
tel.+ 49 152 189 370 03Všeobecné vlastnosti

Určení

Vykládací plošina je určena k přepravě materiálu ze staveniště do pater budovy a z budovy na staveniště. Plní funkci dočasného úložiště, na kterém je možné skladovat materiál v paletách o celkové hmotnosti nepřekračující 4000 kg při maximálním počtu uživatelů nepřesahujícím dvě osoby. Materiál může být na plošinu ukládán pomocí jeřábu z úrovně patra, paletovým vozíkem nebo manuálně.

Montáž

Plošina je připravena k rychlé instalaci. Doba potřebná pro přemístění konstrukce mezi patry pomocí jeřábu nepřesahuje 10 minut. Před montáží plošiny na objektu je nutno připravit veškeré komponenty dle návodu. Po nastavení podpěr a zajištění všech komponent lze zahájit vertikální přepravu. Po připevnění čelní strany plošiny ke stropu musí být podpěry vysunuty a opřeny o strop. Po provedení veškerých činností spojených s montáží je zapotřebí zkontrolovat veškeré prvky, zda jsou otvory zajištěny čepy a závlačkami. Vykládací plošina je vybavena speciálními úchyty pro vertikální přepravu.

Posílená konstrukce do 4000 kg

1. Připevnění k podpěrám PERI

2. Držáky pro připevnění k plošině

3. Podlaha ze strukturovaného plechu

4. Bezpečnostní dvířka

5. Držák pro připnutí popruhů

Technická specifikace

Vykládací plošinu tvoří kovová konstrukce, která je platformou pro dočasné uložení stavebního materiálu. Plošina je vyrobena z oceli třídy S235JR. Nátěr poskytuje ochranu před korozí.

Komponenty plošiny byly vyrobeny tak, aby splňovaly bezpečnostní normy. V souladu se sdělením Ministerstva práce ze dne 28. Srpna 2003 ve věci bezpečnosti a ochraně zdraví při práci byl vybaven sily o výšce 15 cm a také technickým zábradlím s mezerami, které chrání materiál před vypadnutím před dosažením požadované výšky.

Povrch podstavce tvoří strukturovaný protiskluzový plech typu „slza“ o šířce 3 mm. Vykládací plošina byla navržena jako ocelový podpůrný prvek, který je instalován mezi stropy pomocí ocelové podpěry PEP ERGO D-400.

Přeprava plošiny na staveništi probíhá s využitím jeřábu, poté je plošina zavěšena do okamžiku dokončení instalace. Na technických plošinách se nacházejí 4 kotvicí plechy přivařené k nosnému prvku, které slouží k přepravě podstavce. K hornímu madlu techického zábradlí byly připevněny úchyty pro připojení bezpečnostních popruhů, tj. pro kompletní uchycení.

 1. PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Zatížení konstrukcí
 2. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
 3. PN-82/B-02001 Zatížení konstrukcí. Stálá zatížení.
 4. PN-82/B-02003 Zatížení konstrukcí. Variabilní technologická zatížení.
 • PLOŠINA MINI
 • Šířka: 1460mm
 • Délka: 6000mm
 • Hmotnost: 650kg
 • Pracovní šířka: 1270mm
 • Pracovní délka: 3500mm
 • Maximální přípustné zatížení: 4000kg
 • PLOŠINA MALÁ
 • Šířka: 1685mm
 • Délka: 6000mm
 • Hmotnost: 720kg
 • Pracovní šířka: 1510mm
 • Pracovní délka: 3500mm
 • Maximální přípustné zatížení: 4000kg
 • PLOŠINA VELKÁ
 • Šířka: 2360mm
 • Délka: 6000mm
 • Hmotnost: 850kg
 • Pracovní šířka: 2200mm
 • Pracovní délka: 3500mm
 • Maximální přípustné zatížení: 4000kg