Vykládková rampa

Pri stúpajúcich nákladoch práce a stále väčších požiadavkách v oblasti bezpečnosti práce na stavbe všetci hľadajú vhodné riešenia ovplyvňujúce finančný výsledok. Práve preto spoločnosť Strumin sa rozhodla zaviesť možnosť dlhodobého prenájmu špecializovaných vykládkových rámp.

Rampy vyrábané spoločnosťou Strumin splňujú najprísnejšie bezpečnostné normy, sú jednoduché pre prepravu a spoľahlivo prevedené. Inspiráciou pre pripravenú konštrukciu boli časté otázky stavbyvedúcich, ktorí hľadali najlepšie a bezpečné riešenie.

Výhody rampy:


Značné obmedzenie nákladov stavby vďaka jednoduchej a rýchlej preprave materiálu.


Úroveň vykládky rovná sa úrovni dosky, zľahčuje prepravu celých paliet


Bezpečnosť vďaka spoľahlivej a silnej konštrukcii a splnení všetkých požiadaviek BOZP


Jednoduchá a rýchla montáž, čas prekládky rampy na iné miesto si vyžaduje 10 minút


Intenzívna farba – dobre viditeľná na stavbe


Preprava veľmi dlhých elementov prostredníctvom otváraného frontu


Zosilnená konštrukcia do 4000kgObchodný kontakt:

SYLWESTER KACPRZAK
sylwester.k@strumin.pl
tel. + 48 505 603 082
tel.+ 49 152 189 370 03

Všeobecná charakteristika

Určenie

Vykládkovárampa je určená na uskutočnenie prepravy materiálov zo staveniska na poschodia stavieb a zo stavby na stavenisko. Splňuje úlohu dočasného mostíka, na ktorom je možné skladovať materiály na paletách, s celkovou hmotnosťou najviac 4000 kg, pri maximálne 2 osobách obsluhujúcich rampu. Materiál na rampu sa môže prepraviť pomocou žeriava alebo z úrovni poschodia, paletovým vozíkom alebo ručne.

Montáž

Rampa je pripravená na rýchlu montáž. Premiestnenie konštrukcii medzi poschodiami s použitím žeriava nevyžaduje viac ako 10 minút. Pred montážou na objekte je treba pripraviťvšetky elementy v súlade s návodom. Po správnomnastavenípätiek a zabezpečenívšetkých elementov je možné zahájiť zvislú prepravu. Po správnom nastavení čela rampy vo vzťahu k stropu je treba vysunúť pätky a uistiť ich o strop. Po uskutočnení všetkých úkonov spojených s montážou je treba overiť všetky elementy v kontexte uistenia otvorov pomocou čapov a uzáverov. Vykládková rampa je vybavená špeciálnymi držiakmi pre zvislú prepravu.

Viac technických podrobnosti Vám poskytne náš technický poradca, neváhajte ho kontaktovať.

Zosilnená konštrukcia do 4000kg

1. Upevnenie k výložníkom PERI

2. Rampové držiaky

3. Dlažba zo slzičkového plechu

4. Zabezpečujúce dvierka

5. Držiak pre upevnenie postroja

Technická charakteristika

Vykládková rampa je oceľovou konštrukciou predstavujúcou plošinu pre dočasné uskladnenie stavebných elementov. Rampa bola vyrobená z ocele druhu S235JR, zabezpečená protikoróznym náterom. Elementy rampy boli vyhotovené tak, aby splnili bezpečnostné normy.

V súlade s vyhláškou Ministra z 28.08.2003 roku vo veci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bola vybavená bočným zábradlím s výškou 15 cm, ako aj nainštalované boli technické zábradlia s výplňou medzi jednotkami, ktoré zachraňujú voči pádu v polovici výšky.

Náplňou povrchu rampy je protišmykový plech „slzičkový“ s hrúbkou 4 mm.

Vykládkovárampa bola naprojektovaná ako oceľová podpora, ktorá bude nainštalovaná medzi stropmi pomocou oceľovej podpory.

Preprava rampy na stavbe sa odohráva pomocou žeriava, následne rampa je zavesená cely čas až do chvíli úplného nainštalovania.

Na technických rampách sa predpokladajú štyri upevňovacie plechy, zvarené s nosným prvkom, používané pre prepravu rampy. Na technickom zábradlí, na vrchnom držiaku sa predpokladajú upevnenia pre ukotveniebezpečnostnýchpásov čiže úplného zadŕžania.

 1. PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Pôsobenie na konštrukcie
 2. Časť 1-1: Všeobecné pôsobenie, objemová hmotnosť, vlastná hmotnosť, prevádzkové zaťaženia v budovách.
 3. PN-82/B-02001 Zaťaženia stavby. Pevné zaťaženia.
 4. PN-82/B-02003 Zaťaženia stavby. Premenlivé technologické zaťaženia.
 • MINI RAMPA
 • Šírka: 1460mm
 • Dĺžka: 6000mm
 • Hmotnosť: 650kg
 • Pracovná šírka: 1270mm
 • Pracovná dĺžka: 3500mm
 • Prípustné zaťaženie: 4000kg
 • MALÁ RAMPA
 • Šírka 1685mm
 • Dĺžka: 6000mm
 • Hmotnosť: 720kg
 • Pracovná šírka: 1510mm
 • Pracovná dĺžka: 3500mm
 • Prípustné zaťaženie: 4000kg
 • VEĽKÁ RAMPA
 • Šírka: 2360mm
 • Dĺžka: 6000mm
 • Hmotnosť: 850kg
 • Pracovná šírka: 2200mm
 • Pracovná dĺžka: 3500mm
 • Prípustné zaťaženie: 4000kg